Maavirta Oy

Laatu


Yrityksemme on Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n jäsen. 

Suomen sairaankuljetusliitto ry:n jäsenenä aloitimme vuoden 2004 alussa Suomen sairaankuljetusliiton koordinoiman laatu-projektin, jonka perusteella saimme vuonna 2006 Inspecta Sertifioinnilta ISO 9001/2000-laatujärjestelmän mukaisen laatusertifikaatin.

Laatujärjestelmässämme olemme läpikäyneet toimintamme ydinalueet ja luoneet niille prosessikuvaukset ja menettelyohjeet. Henkilöstölle on laadittu selkeät vastuualueet ja velvoitteet, joitten mukaan toimia. Laatujärjestelmän periaatteiden mukaan olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Tärkeä osa laatujärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä on asiakaspalautteen hankinta. Laatujärjestelmää arvioidaan säännöllisesti ulkoisilla auditoinneilla.

 

  

Sairaankuljetus Maavirta ambulanssi 

Sairaankuljetus Maavirta ssk

 

Sairaankuljetus Maavirta sertifikaatti