Maavirta Oy

Maavirta Oy, Ensihoito

Somerolaisen Maavirta Oy:n alku juontaa vuoteen 1965, jolloin Martti Maavirta yhdessä muutaman somerolaisen taksimiehen kanssa hankki ambulanssin sairaskuljetuksia varten. Ambulanssissa oli tuolloin ainoastaan kuljettaja, joten toiminta oli vain pelkkää kuljetus-toimintaa.

Kansanterveyslain myötä 1970-luvulla kunnan velvollisuudeksi tuli järjestää alueellaan sairaankuljetus. Tämän myötä yritys solmi nykyisen Someron kaupungin kanssa sopimuksen sairaankuljetuspalveluiden järjestämisestä kaupungin alueella.

Vuonna 1978 sairaankuljetustoiminta jäi yksistään Martti Maavirran vastuulle.  Vuodesta 1999 alkaen yrittäjinä ovat toimineet Pia ja Tuomo Maavirta. Tällä hetkellä yritys työllistää yrittäjäpariskunnan lisäksi seitsemän vakituista työntekijää ja muutaman sijaistyöntekijän.

Sairaankuljetuksen kehittyminen alkuaikojen pelkästä kuljetustoiminnasta potilaan luona tapahtuvan hoidon aloittamiseen, on suurin ulospäin näkyvä muutos. Tämän on mahdollistanut henkilökunnan koulutustason nouseminen ja tutkimus- ja hoitovälineitten nopea kehittyminen ja lisääntyminen. Terveydenhoitoalan koulutuksen saanut henkilökunta voi aloittaa tutkimuksen ja mahdollisen lääkärikonsultaation jälkeen vaativia hoitotoimenpiteitä, jopa mm. sydäninfarktin liuotushoidon.

 

 

Sairaankuljetus Maavirta ambulanssi

 

 
Sairaankuljetus Maavirta kartta